ทุนสนับสนุนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564       TCAS64 รับสมัครรอบรับตรงอิสระ ถึง 25 มิถุนายน 2564       12 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมอบข้าวกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์        เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม และโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม       เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมสร้างสรรค์ แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์       โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๑ พื้นที่กาฬสินธุ์ ารเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตก้อนเห็ดและการแปรรูปเห็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจของเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดบ้านดอนลำดวน        โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๑ พื้นที่กาฬสินธุ์ การเพิ่มผลผลิตของมะม่วงพันธุ์มหาชนกและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สู่เชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก        มอบทุนสนับสนุนค่าครองชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ

  ลงทะเบียนสมาชิกกระดานสนทนา
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ [Login]
     ชื่อผู้ใช้งาน : !
     รหัสผ่าน : !
     ยืนยันรหัสผ่าน : !
ข้อมูลส่วนตัว [Profile]
     ชื่อ - นามสกุล : !
     E-mail : !
     รูปภาพ :
     รหัสยืนยัน :

  โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
    1)   กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการแสดงความคิดเห็น งดการใช้ถ้อยคำหยาบคาย ส่อเสียด พาดพิงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือทำให้เกิดความเสียหาย
    2)   หากมีความคิดเห็นใดไม่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบความคิดเห็นนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    3)   เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทุกความเห็นจะได้รับการตรวจสอบ
    4)   ความคิดเห็นที่นำเสนอ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้องกับ _HEAD

_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER