Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ติดต่อเรา


สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

62/1  ถ.เกษตรสมบูรณ์  อ.เมือง  จ. กาฬสินธุ์ 46จจจ

โทรศัพท์ 043-811128 ต่อ 3280

Food Technology Kalasin University

 

  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46จจจ โทรศัพท์ 043-811128 ต่อ 3280

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร