Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
12 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมอบข้าวกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 83) 
เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม และโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (อ่าน 107) 
เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 99) 
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร (อ่าน 92) 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมสร้างสรรค์ แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ (อ่าน 91) 
โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๑ พื้นที่กาฬสินธุ์ ารเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตก้อนเห็ดและการแปรรูปเห็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจของเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดบ้านดอนลำดวน  (อ่าน 82) 
โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๑ พื้นที่กาฬสินธุ์ การเพิ่มผลผลิตของมะม่วงพันธุ์มหาชนกและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สู่เชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก  (อ่าน 77) 
มอบทุนสนับสนุนค่าครองชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (อ่าน 64) 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย เรื่อง คุณภาพทางเคมีกายภาพของข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 679) 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ประเภท OTOP ในงานราชภัฎบุรีรัมย์ (อ่าน 307) 
โครงการเทคโนโลยีการอาหารสัญจรเพื่อผลิตอาหารสู่ชุมชน (อ่าน 399) 
โครงการเทคโนโลยีการอาหารสัญจรเพื่อผลิตอาหารสู่ชุมชน (อ่าน 3,179) 
โครงการค่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อ่าน 457) 
โครงการเทคโนโลยีการอาหารสัญจรเพื่อผลิตอาหารสู่ชุมชน (อ่าน 387) 
มีข้อมูลทั้งหมด  14  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ทุนสนับสนุนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

     TCAS64 รับสมัครรอบรับตรงอิสระ ถึง 25 มิถุนายน 2564
     ปิดสอนมายาวนาน เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ

     12 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมอบข้าวกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์
     ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้นำอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46จจจ โทรศัพท์ 043-811128 ต่อ 3280

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร