Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
  กิจกรรม/โครงการ     
12 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมอบข้าวกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 126)
ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้นำอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบา ...
เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม และโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (อ่าน 153)
24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ...
เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 138)
ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ...
โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร (อ่าน 155)
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมสร้างสรรค์ แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ (อ่าน 130)
9 ธันวาคม 2563 ...
โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๑ พื้นที่กาฬสินธุ์ ารเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตก้อนเห็ดและการแปรรูปเห็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจของเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดบ้านดอนลำดวน  (อ่าน 119)
การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตก้อนเห็ดและการแปรรูปเห็ดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจของเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดบ้านดอนลำดวน ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
โครงการยุวชนอาสา ระยะที่ ๑ พื้นที่กาฬสินธุ์ การเพิ่มผลผลิตของมะม่วงพันธุ์มหาชนกและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สู่เชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก  (อ่าน 117)
เรื่อง การเพิ่มผลผลิตของมะม่วงพันธุ์มหาชนกและเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สู่เชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงมหาชนก ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
มอบทุนสนับสนุนค่าครองชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (อ่าน 100)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 15 กันยายน 2563 ...
  ข่าวประกาศ     

 


 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46จจจ โทรศัพท์ 043-811128 ต่อ 3280

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร