Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการเทคโนโลยีการอาหารสัญจรเพื่อผลิตอาหารสู่ชุมชน
  หมวด  กิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  11-12-2562

โครงการเทคโนโลยีการอาหารสัญจรเพื่อผลิตอาหารสู่ชุมชน

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร  อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์ 

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2562 ถึง 30 มกราคม 2562
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  29  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  กิจกรรม/โครงการ
  12 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมอบข้าวกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์  
  เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม และโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
  เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมสร้างสรรค์ แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
     ทุนสนับสนุนการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

     TCAS64 รับสมัครรอบรับตรงอิสระ ถึง 25 มิถุนายน 2564
     ปิดสอนมายาวนาน เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ

     12 พฤษภาคม 2564 ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมอบข้าวกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์
     ตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้นำอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ไปมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบา

     เข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม และโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
     24-25 กุมภาพันธ์ 2564

     เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ 46จจจ โทรศัพท์ 043-811128 ต่อ 3280

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร